Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (965)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Pavel Valach (valacpav) student 6. března 2018 18:04
Sára Pulcová (pulcosar) student 25. února 2018 12:46
Duc Thang Nguyen (nguyed14) student 23. února 2018 16:08
Michal Bacigál (bacigmic) student 19. února 2018 17:29
Volha Kurakova (kurakvol) student 18. února 2018 23:37
Tomáš Kořistka (koristo1) student 10. února 2018 18:35
Martin Čapek (capekma9) student 3. února 2018 20:26
Radovan Netík (netikrad) student 31. ledna 2018 16:40
Martin Koucký (kouckma2) student 28. ledna 2018 12:32
Jan Soukup (soukuj22) student 28. ledna 2018 10:19
Tomáš Bilák (bilaktom) student 23. ledna 2018 19:30
Jan Hošek (hosekja5) student 14. ledna 2018 19:47
Ivo Strejc (strejivo) student 11. ledna 2018 17:06
Jan Sliacký (sliacjan) zaměstnanec student 11. ledna 2018 15:17
Robert Pergl (perglr) zaměstnanec 11. ledna 2018 13:21
Jan Veverka (veverja5) student 10. ledna 2018 22:54
Martin Tupý (tupymar1) student 9. ledna 2018 17:02
Igor Súlovský (sulovigo) student 7. ledna 2018 23:22
Artem Kravchenko (kravcart) student 7. ledna 2018 23:18
Michal Safko (safkomic) student 6. ledna 2018 17:56
Michal Drabina (drabimic) student 4. ledna 2018 22:33
Hedvika Aubrechtová (aubrehed) student 3. ledna 2018 7:52
Ilona Andriyashyn (andriilo) student 29. prosince 2017 23:52
Kateřina Kalášková (kalaskat) student 23. prosince 2017 23:39
Daniel Bourek (bouredan) student 19. prosince 2017 12:36
Maksym Balatsko (balatmak) zaměstnanec student 17. prosince 2017 13:26
Dominik Fryč (frycdomi) student 15. prosince 2017 12:19
Igor Žmajlo (zhmayigo) student 9. prosince 2017 16:31
Zdeněk Šimůnek (simunzd1) student 9. prosince 2017 16:11
Štěpán Šach (sachstep) student 7. prosince 2017 11:54
Jan Groschaft (groscjan) student 4. prosince 2017 19:58
Mark Sobolev (sobolma1) student 4. prosince 2017 13:40
Matěj Boura (bouramat) student 30. listopadu 2017 16:16
Duy Anh Tran (tranduya) student 29. listopadu 2017 17:36
Maroš Kramár (kramama1) student 29. listopadu 2017 9:21
Tomáš Neuschl (neusctom) student 29. listopadu 2017 9:20
Jakub Donič (donicjak) student 27. listopadu 2017 22:07
Jan Filip (filipj20) student 27. listopadu 2017 19:14
Denys Furt (furtdeny) student 23. listopadu 2017 11:05
Václav Lahuta (lahutvac) student 20. listopadu 2017 19:00
Zuzana Václaviková (vaclazuz) student 20. listopadu 2017 17:16
Jan Zvěřina (zverija4) student 19. listopadu 2017 21:30
Jiří Hanuš (hanusji8) zaměstnanec student 19. listopadu 2017 15:08
Samuel Hanák (hanaksam) student 14. listopadu 2017 13:05
Tomáš Stanovčák (stanotom) student 14. listopadu 2017 0:49