Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (980)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Filippo Ghibellini (ghibefil) student 20. března 2015 16:41
Boris Laskov (laskobor) student 20. března 2015 10:56
Tomáš Markacz (markatom) student 20. března 2015 0:05
Tomáš Kalvoda (kalvotom) zaměstnanec 19. března 2015 23:14
Aneta Musilová (musilane) student 19. března 2015 22:08
Vladislav Jásek (jasekvla) student 18. března 2015 2:20
Boris Anisimov (anisibor) student 17. března 2015 12:49
Tom Svoboda (svobot20) student 16. března 2015 9:52
Pavel Zbytovský (zbytopav) student 16. března 2015 9:13
Michal Rendla (rendlmic) student 15. března 2015 23:55
Petr Kolář (kolarp24) student 15. března 2015 22:37
Dario Kolar (kolardar) student 15. března 2015 21:42
Tomáš Tvrz (tvrztoma) student 15. března 2015 21:17
Daria Mikhailova (mikhadar) student 15. března 2015 18:58
Daniel Nemčík (nemcidan) student 15. března 2015 18:47
Jan Kodera (koderja2) student 15. března 2015 16:57
Miroslav Kalina (kalinmi2) student 15. března 2015 16:20
Martin Morávek (moravm21) student 15. března 2015 16:08
Petr Pikaus (pikaupet) student 15. března 2015 15:39
David Černý (cernyda7) student 15. března 2015 13:43
Tomáš Volf (volftom4) student 15. března 2015 12:09
Štěpán Bergl (berglste) student 15. března 2015 11:45
Martin Holodniok (holodmar) student 15. března 2015 11:30
Kristýna Viktorová (viktokri) student 15. března 2015 11:13
Ondřej Paška (paskaond) student 15. března 2015 10:07
Daniel Malý (malydani) student 15. března 2015 9:55
Ilya Parakhnich (parakily) student 15. března 2015 6:59
Jan Cejhon (cejhojan) student 15. března 2015 6:56
Jakub Pivoňka (pivonjak) student 15. března 2015 4:08
Aleh Kuchynski (kuchyale) student 15. března 2015 0:27
Daniel Benda (bendada3) student 14. března 2015 22:46
Jan Havlůj (havluja1) student 14. března 2015 22:33
Kristian Žurav (zuravkri) student 14. března 2015 22:31
Daniel Walter (walteda1) student 14. března 2015 22:24
Vojtěch Bakaj (bakajvo1) student 14. března 2015 22:23
Eliška Ryznarová (ryznaeli) student 14. března 2015 21:59
Vojtěch Polcar (polcavoj) student 14. března 2015 21:54
Tomáš Čapek (capekto4) student 14. března 2015 21:53
Patrik Zientek (zientpat) student 14. března 2015 21:53
Petr Vocelka (vocelpet) student 14. března 2015 21:45
Jiří Hauser (hausejir) student 14. března 2015 21:42
Radek Černý (cernyra3) student 14. března 2015 21:42
Viktor Kniš (knisvikt) student 14. března 2015 21:41
Ondřej Lakomý (lakomon1) student 14. března 2015 21:40
Martin Náhlovský (nahlomar) student 14. března 2015 20:15