Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (980)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Allan Kálnay (kalnaall) student 11. prosince 2016 21:06
Marek Kňazovický (knazomar) student 26. listopadu 2016 0:25
Miroslav Váňa (vanamir2) student 25. listopadu 2016 15:38
Matúš Žilinec (zilinmat) student 22. listopadu 2016 21:27
Martin Lupták (luptama1) student 22. listopadu 2016 21:16
Jan Bukva (bukvajan) student 9. listopadu 2016 13:07
Zuzana Pavlatová (pavlazuz) student 9. listopadu 2016 11:30
Samuel Alezár (alezasam) student 8. listopadu 2016 13:46
Martin Vondrák (vondrm12) zaměstnanec student 7. listopadu 2016 12:35
Jakub Cabálek (cabaljak) student 5. listopadu 2016 17:00
Jakub Dobrovolný (dobroja3) student 4. listopadu 2016 0:03
Tomáš Varga (vargato1) student 3. listopadu 2016 13:11
Martin Chovanec (chovamar) student 3. listopadu 2016 12:19
Václav Benýšek (benysvac) student 2. listopadu 2016 19:25
Jaroslava Petrášová (petraj21) student 2. listopadu 2016 8:52
Michal Mroček (mrocemic) student 1. listopadu 2016 10:13
Richard Burkoň (burkoric) student 29. října 2016 1:07
Jan Pešek (pesekja9) student 25. října 2016 22:05
Jan Lidák (lidakja1) student 25. října 2016 14:59
Petr Eryukov (eryukpet) student 25. října 2016 10:41
Jan Karásek (karasja9) student 24. října 2016 21:23
Matyáš Skalický (skalimat) student 20. října 2016 21:22
Otakar Kočka (kockaota) student 19. října 2016 8:40
Michal Hošna (hosnamic) student 16. října 2016 22:47
Tomáš Vítů (vitutom1) student 16. října 2016 18:51
Vojtěch Nevřela (nevrevoj) student 16. října 2016 15:29
Jakub Doupal (doupajak) student 16. října 2016 11:22
Jindřich Žák (zakjindr) student 15. října 2016 15:33
Tomáš Hlavoň (hlavotom) student 14. října 2016 0:55
Ondřej Štauda (staudond) student 12. října 2016 18:18
Barbara Bobeničová (bobenbar) student 12. října 2016 13:18
Tomáš Račinský (racintom) student 12. října 2016 13:14
Vojtěch Dalecký (dalecvoj) student 12. října 2016 10:57
Samuel Fabo (fabosamu) student 12. října 2016 9:56
Tomáš Kadaně (kadantom) student 12. října 2016 8:05
Marek Lukáš (lukasma5) student 12. října 2016 7:51
Kateřina Knížková (knizkkat) student 12. října 2016 6:23
Ondřej Horečka (horecond) student 12. října 2016 1:30
Katarína Krbilová (krbilkat) student 12. října 2016 0:35
David Hanuš (hanusda3) student 12. října 2016 0:34
Ivana Hacajová (hacajiva) student 12. října 2016 0:31
Štěpán Medek (medekste) student 12. října 2016 0:21
Martin Jelínek (jelinm33) student 12. října 2016 0:19
Adam Jankovec (jankoada) student 12. října 2016 0:17
Viktoriya Kil (kilvikto) student 6. října 2016 22:20