Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (959)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Filip Marek (marekfi5) student 19. června 2016 15:22
Petr Bárta (bartape2) student 7. června 2016 10:00
Jan Neužil (neuzija1) student 1. června 2016 15:33
Jaroslav Pešek (pesekja8) student 21. května 2016 16:12
Petr Fišer (fiserp) zaměstnanec 12. května 2016 14:34
Jan Papež (papezja3) student 27. dubna 2016 19:28
Sára Juranková (juransar) student 12. dubna 2016 23:11
Bogoljub Jakovcheski (jakovbog) student 23. března 2016 0:12
Karolína Radovská (radovkar) student 22. března 2016 16:01
Danil Luzin (luzindan) student 26. února 2016 0:36
Daniel Šup (supdanie) student 19. února 2016 18:45
Radek Buša (busarade) student 6. února 2016 15:39
Jan Eliáš (eliasja1) student 6. února 2016 9:12
Jiří Liška (liskaji6) student 3. února 2016 16:11
Jan Vochomůrka (vochojan) student 2. února 2016 10:08
Tomáš Přeučil (preucto2) zaměstnanec student 1. února 2016 22:37
Nikola Knežević (knezenik) student 1. února 2016 22:21
Ondrej Majer (majeron1) student 1. února 2016 18:31
Jan Tománek (tomanj26) student 1. února 2016 17:50
Luboš Marek (mareklu9) student 1. února 2016 16:53
Jan Holan (holanja5) student 1. února 2016 15:46
Michaela Tauchmanová (tauchmi1) student 1. února 2016 15:32
Martin Taibr (taibrmar) student 1. února 2016 15:19
Lukáš Hotový (hotovluk) student 1. února 2016 15:17
Petr Sauer (sauerpe1) student 1. února 2016 15:12
Tereza Sudíková (sudikter) student 1. února 2016 15:09
Jan Hloušek (hlousja5) student 1. února 2016 15:06
Michal Gerhát (gerhamic) student 1. února 2016 14:57
Josef Struž (struzjos) student 1. února 2016 14:49
Tomáš Bubeníček (bubentom) student 1. února 2016 14:49
Petr Košvanec (kosvape1) student 1. února 2016 14:46
Dalibor Krigovský (krigodal) student 1. února 2016 14:43
Radomír Žemlička (zemlirad) student 1. února 2016 14:33
Tomáš Trnka (trnkato5) student 1. února 2016 14:32
Huy Hoang Vu (vuhuyhoa) student 1. února 2016 14:30
Tomáš Král (kralto18) student 1. února 2016 14:29
Ondřej Šlejtr (slejtond) student 1. února 2016 14:29
Tibor Engler (engletib) student 1. února 2016 14:28
Petr Nedvěd (nedvepe4) student 1. února 2016 14:23
Filip Kopecký (kopecfil) student 1. února 2016 14:16
Kamila Kverková (kverkkam) student 1. února 2016 13:01
David Žák (zakdavi1) student 1. února 2016 11:42
Tomáš Lála (lalatoma) student 31. ledna 2016 16:56
Michal Peroutka (peroumic) student 25. ledna 2016 16:16
Anna Pavlů (pavluann) cžv 25. ledna 2016 12:20