Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (980)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Dominika Šenová (senovdom) cžv 29. září 2022 23:05
Jakub Chrpa (chrpajak) student 21. září 2022 8:48
Milan Špinka (spinkmil) student 20. září 2022 22:59
František Jirků (jirkufra) student 17. září 2022 20:42
Jan Oskar Bukovský (bukovja4) student 17. září 2022 13:15
Jakub Kořenek (korenja3) student 23. srpna 2022 17:01
Martin Urbanec (urbanm42) student 22. srpna 2022 0:19
Jáchym Tomášek (tomasjac) student 23. května 2022 18:27
Robert Hülle (hullerob) zaměstnanec student 18. února 2022 18:47
Kyrylo Polishchuk (poliskyr) student 21. ledna 2022 17:39
Mikuláš Kočí (kocimiku) student 17. ledna 2022 14:06
Ondřej Pokorný (pokoro12) student 16. ledna 2022 20:55
Dominik Roudný (roudndom) student 16. ledna 2022 12:41
Vojtěch Hořánek (horanvoj) student 15. ledna 2022 17:31
Martin Uždil (uzdilmar) student 14. ledna 2022 18:04
Marek Mika (mikamar4) student 11. ledna 2022 8:59
Jan Nyklíček (nyklijan) student 16. listopadu 2021 0:44
Václav Kirschner (kirscvac) student 30. října 2021 15:15
Matěj Karpíšek (karpimat) student 22. října 2021 16:07
Jakub Šiman (simanja7) student 21. října 2021 17:11
Vladimír Votava (votavvl3) student 20. října 2021 17:14
Vojtěch Strnad (strnavo2) student 19. října 2021 20:27
Martin Horský (horskma7) student 19. října 2021 12:19
Sergei Bespalov (bespaser) student 19. října 2021 10:27
Iurii Botylev (botyliur) student 19. října 2021 9:56
Maksym Levchenko (levchmak) student 19. října 2021 9:33
Stanislav Khavruk (khavrsta) student 19. října 2021 9:19
Kyrylo Shyika (shyikkyr) student 19. října 2021 0:50
Tereza Bohuňovská (bohunter) student 7. října 2021 21:52
Daniel Říha (rihadani) student 7. října 2021 21:44
Yuliia Malovana (malovyul) student 7. října 2021 21:44
Jan Vacek (vacekj22) student 6. října 2021 16:11
Adam Radoň (radonada) student 1. října 2021 16:45
Patrik Krulík (krulipat) student 1. října 2021 14:06
Jan Černý (cernyj87) student 1. října 2021 11:22
Petr Jiříček (jiricpe4) student 1. října 2021 10:20
Martin Eliáš (eliasma7) student 1. října 2021 8:58
David Ampapa (ampapdav) student 1. října 2021 8:42
Adéla Kunčíková (kunciade) student 1. října 2021 8:21
Jan Boťa (botajan) student 1. října 2021 7:44
Daniel Vesecký (vesecdan) student 1. října 2021 7:39
Petr Proněk (pronepet) student 1. října 2021 7:35
Tomáš Horský (horskto2) student 1. října 2021 7:32
Vojtěch Jedlička (jedlivo1) student 1. října 2021 7:18
Mikuláš Veselý (veselmik) student 26. září 2021 22:50