Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (959)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Dmytro Safonov (safondmy) student 14. března 2015 13:06
Anastasiya Kachan (kachaana) student 14. března 2015 12:56
Jiří Levý (levyjiri) student 14. března 2015 12:50
Phu Hai Bui (buiphuha) student 14. března 2015 12:47
Josef Němeček (nemecjo2) student 14. března 2015 12:44
Tomáš Rybáček (rybactom) student 14. března 2015 12:33
Dan Homola (homoldan) student 14. března 2015 12:20
Duc Anh Mai (maiducan) student 14. března 2015 12:12
Marek Dorda (dordamar) student 14. března 2015 12:01
Martin Kuzma (kuzmamar) student 14. března 2015 11:54
David Němec (nemecda4) student 14. března 2015 11:38
Martin Mašek (masekma6) student 14. března 2015 11:23
Filip Tvrdoň (tvrdofil) student 14. března 2015 10:52
Jan Bláha (blahaj15) student 14. března 2015 10:35
Jakub Tauchman (tauchja1) student 14. března 2015 10:20
Vadim Petrov (petrovad) student 14. března 2015 9:34
Jaromír Dalecký (dalecjar) student 14. března 2015 9:06
Josef Smrž (smrzjose) student 14. března 2015 7:09
Jakub Pekař (pekarja5) student 14. března 2015 3:14
Jan Vokoun (vokoujan) student 14. března 2015 2:33
Martin Matouš (matouma6) student 14. března 2015 2:14
Šimon Hrabec (hrabesim) student 14. března 2015 1:54
Martin Hanzík (hanzimar) student 14. března 2015 1:36
Jan Mára (marajan) student 14. března 2015 0:11
Michal Moravec (moravmi8) student 14. března 2015 0:01
Janusz Wijas (wijasjan) student 13. března 2015 23:47
Jakub Hadamčík (hadamjak) student 13. března 2015 23:40
Martin Chvátal (chvatma2) student 13. března 2015 23:36
Jiří Cvrček (cvrcejir) student 13. března 2015 23:33
Tomáš Jánský (janskto1) student 13. března 2015 23:31
Aleš Kounovský (kounoale) student 13. března 2015 23:27
Jakub Krejčí (krejcj15) student 13. března 2015 23:12
Jiří Kožusznik (kozusjir) student 13. března 2015 23:11
Martin Suchan (suchama3) student 13. března 2015 23:11
Tomáš Kohout (kohouto7) student 13. března 2015 23:10
Michal Horáček (horacmi1) student 13. března 2015 22:57
Šárka Hatašová (hatassar) student 13. března 2015 22:53
Jan Beran (beranj29) student 13. března 2015 22:51
Tomáš Zach (zachtoma) student 13. března 2015 22:45
Jiří Bůžek (buzekjir) student 13. března 2015 22:40
Pavel Řehák (rehakpa1) 13. března 2015 22:27
Tomáš Vicher (vichetom) student 13. března 2015 22:25
Dominik Štumper (stumpdom) student 13. března 2015 22:17
Peter Bábics (babicpe1) student 13. března 2015 22:16
Michal Klement (klememi1) student 13. března 2015 22:13