Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (970)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Aydar Mannanov (mannaayd) student 26. září 2019 20:18
Antonín Kříž (krizant2) student 25. září 2019 17:43
Vladislav Vertskhayzer (vertsvla) student 24. září 2019 20:13
Tomáš Vrána (vranato5) student 24. září 2019 16:21
Vojtěch Balek (balekvo1) student 24. září 2019 9:59
Petr Nymsa (nymsapet) student 13. září 2019 8:35
Hong Son Ngo (ngohongs) student 4. září 2019 11:00
Tomáš Rokos (rokosto1) student 29. srpna 2019 19:13
Michael Vrána (vranami8) student 7. června 2019 13:57
Ondřej Gössel (gosseond) student 5. června 2019 20:23
Michal Junek (junekmi1) student 27. května 2019 15:40
Matouš Škoda (skodamat) student 20. května 2019 13:07
Michal Šolc (solcmich) student 8. května 2019 14:46
Pavol Oliver Dlhoš (dlhospav) student 8. května 2019 0:59
Petr Michalíček (michap18) student 21. března 2019 7:43
Matúš Botek (botekmat) student 20. března 2019 9:45
Dominika Slaninová (slanidom) student 20. března 2019 6:07
Jan Klička (klickjan) student 19. března 2019 16:22
Vladislav Tarasenko (tarasvla) student 18. března 2019 12:41
Jan Hejzlar (hejzlja1) student 13. března 2019 7:38
Alexandr Czerný (czernale) student 12. března 2019 18:56
Šimon Minárik (minarsim) student 7. března 2019 9:07
Daniel Hampl (hampldan) student 19. února 2019 11:52
Andrej Ladislav Kováč (kovacand) student 4. února 2019 17:01
Kristýna Klesnilová (klesnkri) student 30. ledna 2019 20:30
Richard Kvasnica (kvasnric) student 30. ledna 2019 19:33
Daniel Gubáš (gubasdan) student 24. ledna 2019 19:55
Daniel Míček (micekdan) student 7. ledna 2019 17:58
Lukáš Paukert (paukeluk) student 6. ledna 2019 14:56
Kryštof Ježek (jezekkr1) student 5. ledna 2019 18:16
Adam Jirovský (jirovad1) student 28. prosince 2018 0:55
Michael Kolínský (kolinmi1) student 16. prosince 2018 12:18
Ladislav Louka (loukalad) student 14. prosince 2018 9:54
Kryštof Šuk (sukkryst) student 13. prosince 2018 0:06
Jan Zípek (zipekjan) student 12. prosince 2018 17:40
Gleb Popov (popovgle) student 11. prosince 2018 15:24
Dan Pejchar (pejchdan) student 11. prosince 2018 11:19
Jan Kárník (karnija2) student 9. prosince 2018 16:43
Daniel Liška (liskadan) student 9. prosince 2018 2:09
Lukáš Dang (dangluka) student 8. prosince 2018 20:08
Jan Šefčík (sefcija4) student 7. prosince 2018 13:35
Ivan Harašta (harasiva) student 7. prosince 2018 9:55
Tomáš Patzák (patzatom) student 5. prosince 2018 15:23
Filip Gregor (gregofi1) student 4. prosince 2018 19:19
Jan Mlčoušek (mlcoujan) student 2. prosince 2018 20:46