Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (980)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Gleb Popov (popovgle) student 11. prosince 2018 15:24
Dan Pejchar (pejchdan) student 11. prosince 2018 11:19
Jan Kárník (karnija2) student 9. prosince 2018 16:43
Daniel Liška (liskadan) student 9. prosince 2018 2:09
Lukáš Dang (dangluka) student 8. prosince 2018 20:08
Jan Šefčík (sefcija4) student 7. prosince 2018 13:35
Ivan Harašta (harasiva) student 7. prosince 2018 9:55
Tomáš Patzák (patzatom) student 5. prosince 2018 15:23
Filip Gregor (gregofi1) student 4. prosince 2018 19:19
Jan Mlčoušek (mlcoujan) student 2. prosince 2018 20:46
Petr Kasalický (kasalpe1) student 1. prosince 2018 12:56
Michal Puchel (puchemic) student 30. listopadu 2018 21:41
Jan Peřina (perinja2) student 30. listopadu 2018 20:03
Jindřich Vohnout (vohnojin) student 29. listopadu 2018 21:06
Matěj Jehlička (jehlima2) student 28. listopadu 2018 20:33
Antonín Říha (rihaant1) zaměstnanec student 28. listopadu 2018 16:49
Artem Savchenko (savchart) student 23. listopadu 2018 10:10
Adam Ježek (jezekada) student 22. listopadu 2018 17:52
Daniel Vrátil (vratidan) student 22. listopadu 2018 7:23
Petr Šíma (simapet4) student 21. listopadu 2018 13:33
Dominika Draesslerová (draesdom) cžv 21. listopadu 2018 9:35
Martin Macko (mackoma6) student 19. listopadu 2018 14:15
Jiří Matějka (matejj41) student 19. listopadu 2018 7:37
Dominik Průcha (pruchdom) student 18. listopadu 2018 21:05
Antonín Sůva (suvaanto) student 18. listopadu 2018 0:36
Václav Kubernát (kubervac) zaměstnanec student 17. listopadu 2018 16:13
Tomáš Trejdl (trejdtom) student 17. listopadu 2018 13:47
Jan Sokol (sokolja2) student 17. listopadu 2018 13:37
Ladislav Strnad (strnalad) student 16. listopadu 2018 23:16
Daniel Kovář (kovarda9) student 16. listopadu 2018 18:30
Tomáš Hanko (hankotom) student 13. listopadu 2018 14:53
Dávid Ruják (rujakdav) student 12. listopadu 2018 19:07
Ladislav Kořínek (korinlad) student 10. listopadu 2018 17:21
Tereza Machačová (machate4) student 7. listopadu 2018 13:35
Veronika Zelinková (zelinve1) student 31. října 2018 0:29
Jan Mráz (mrazjan3) student 30. října 2018 17:56
Jan Kalivoda (kalivja3) student 30. října 2018 8:22
Alim Uzhbanokov (uzhbaali) student 30. října 2018 8:19
Jan Šoulák (soulajan) student 30. října 2018 7:32
Václav Král (kralva10) student 29. října 2018 22:09
Andrej Čalfa (calfaand) student 27. října 2018 13:04
Yurii Leso (lesoyuri) student 23. října 2018 8:18
Jan Špetl (spetljan) student 23. října 2018 7:43
Tomáš Mrkva (mrkvato1) student 19. října 2018 23:13
Martin Hanzl (hanzlm14) student 19. října 2018 17:08