Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (959)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Martin Macko (mackoma6) student 19. listopadu 2018 14:15
Jiří Matějka (matejj41) student 19. listopadu 2018 7:37
Dominik Průcha (pruchdom) student 18. listopadu 2018 21:05
Antonín Sůva (suvaanto) student 18. listopadu 2018 0:36
Václav Kubernát (kubervac) zaměstnanec student 17. listopadu 2018 16:13
Tomáš Trejdl (trejdtom) student 17. listopadu 2018 13:47
Jan Sokol (sokolja2) student 17. listopadu 2018 13:37
Ladislav Strnad (strnalad) student 16. listopadu 2018 23:16
Daniel Kovář (kovarda9) student 16. listopadu 2018 18:30
Tomáš Hanko (hankotom) student 13. listopadu 2018 14:53
Dávid Ruják (rujakdav) student 12. listopadu 2018 19:07
Ladislav Kořínek (korinlad) student 10. listopadu 2018 17:21
Tereza Machačová (machate4) student 7. listopadu 2018 13:35
Veronika Zelinková (zelinve1) student 31. října 2018 0:29
Jan Mráz (mrazjan3) student 30. října 2018 17:56
Jan Kalivoda (kalivja3) student 30. října 2018 8:22
Alim Uzhbanokov (uzhbaali) student 30. října 2018 8:19
Jan Šoulák (soulajan) student 30. října 2018 7:32
Václav Král (kralva10) student 29. října 2018 22:09
Andrej Čalfa (calfaand) student 27. října 2018 13:04
Yurii Leso (lesoyuri) student 23. října 2018 8:18
Jan Špetl (spetljan) student 23. října 2018 7:43
Tomáš Mrkva (mrkvato1) student 19. října 2018 23:13
Martin Hanzl (hanzlm14) student 19. října 2018 17:08
Adam Bruoth (bruotada) student 19. října 2018 11:28
Andrea Švancarová (svancand) student 19. října 2018 7:53
Radoslav Kondáč (kondarad) student 19. října 2018 7:47
Viktoriia Sukha (sukhavik) student 19. října 2018 7:42
Matouš Dlabal (dlabamat) student 19. října 2018 7:36
Natanael Jokl (joklnata) student 19. října 2018 7:36
Vít Pospíšil (pospivi1) student 19. října 2018 7:35
Jakub Kožár (kozarjak) student 19. října 2018 7:35
Matyáš Hajíček (hajicmat) student 19. října 2018 7:35
Pavel Srp (srppavel) student 19. října 2018 7:35
Serhii Voronov (voronser) student 19. října 2018 7:35
Matěj Šprysl (sprysmat) student 19. října 2018 7:35
Daniel Sedlák (sedlada9) student 19. října 2018 7:35
Karel Hanuš (hanuska2) student 19. října 2018 7:35
Victor Vlasák (vlasavic) student 19. října 2018 7:34
Michael Olšavský (olsavmic) student 18. října 2018 17:16
Daniel Šulc (sulcdani) student 17. října 2018 22:21
Marek Hlavatý (hlavam35) student 17. října 2018 10:31
David Holý (holydav2) student 17. října 2018 8:26
Tomáš Chalupa (chaluto3) student 17. října 2018 7:40
Jiří Dlouhý (dlouhji2) student 17. října 2018 7:39