Nepřejeme si výuku v 7:30

My, níže uvedení členové akademické obce FIT ČVUT v Praze, apelujeme na vedení fakulty, aby harmonogram dne začínal později než v 7:30 a aby výuka (kromě velmi výjimečných a odůvodněných případů) nebyla rozvrhována před 9:00. Totéž se týká rozvrhování zkoušek a jiných jednorázových akcí.

Výuka velmi brzy ráno škodí zdraví

Opravdu, výuka brzy ráno (prakticky v noci) způsobuje řadu problémů. Vede ke spánkové deprivaci a celé řadě dalších psychologických i fyzických problémů, stejně tak negativně ovlivňuje samotnou schopnost studentů něco se naučit.

Toto nejsou pouze domněnky, existuje řada studií, článků a materiálů, zabývajících se tímto tématem. Většina odkazovaných materiálů se soustředí hlavně na studenty středních škol a teenagery, ale stejné věci platí i pro adolescenty a studenty vysokých škol.

Výuka v 7:30 znamená vstávat v 5

Pro mnoho z nás není ani takový problém být v 7:30 vzhůru a při vědomí, ale vstát ráno včas, abychom mohli být v 7:30 ve škole. Ne každý bydlí v Dejvicích a dostat se do školy taky nějakou dobu trvá. Mnohdy to znamená vstávání kolem páté hodiny v noci.

Na výuku v tuto hodinu prakticky nikdo nechodí

Malá ochutnávka ze studentské ankety, u předmětu s přednáškou v pondělí 7:15 ráno. Přednáška byla oproti tradičnímu času 7:30 ještě o 15 minut dříve, což si někteří studenti ani nevšimli, protože tam zkrátka nikdy nebyli:

Zde pak přikládám pro ilustraci ještě obrázek z Facebookové skupiny Hlášky z FITu:

[ADU][Zdarek] Při vstupu do přednáškovky v 7:30 ráno, kde sedí jen hrstka největších vytrvalců, utrousí: Je to paráda, nejsem tady sám.

I vyučující podává menší výkon

Uvědomujeme si, že existují pedagogové, kteří si výuku před osmou hodinou vybrali sami, na úkor studentů. Ti ostatní ale trpí společně s nimi. Jedna věc je, snažit se v době, kdy jste normálně zvyklí spát, hodinu a půl někoho poslouchat, ještě těžší je ale předávat své vědomosti ostatním. Výsledkem může být přednáška nevalné kvality, nebo utrpení samotného pedagoga.

Zkouška v 7:30 znevýhodňuje některé studenty

Někdo vstává se slepicemi, někdo ve stejnou dobu chodí spát. Studentky a studenti, kteří nejsou fyzicky schopní být v 7:30 na přednášce, jsou dále znevýhodněni především při zkoušce. Přemůžou se a na zkoušku v 7:30 dorazí, protože nemají jinou možnost. Na zkoušce ale logicky nemohou podat tak dobrý výkon, jako kdyby se konala přes den. Občas se říká: „Měl bys to umět, i kdyby tě vzbudili uprostřed noci.“ Je ale opravdu nutné to praktikovat?

Vyjádřit podporu

Přihlásit se přes fakultní účet

Podporovatelé (959)

Člen(ka) akademické obce FIT ČVUT Podpořil(a)
Nikita Vinogradov (vinognik) student 13. března 2015 22:10
Martin Horský (horskma5) student 13. března 2015 22:08
Vojtěch Vopařil (voparvoj) student 13. března 2015 22:06
Adam Fišer (fiserad2) student 13. března 2015 21:51
Pavel Brabec (brabepa1) student 13. března 2015 21:51
David Vojtek (vojtedav) student 13. března 2015 21:50
Tomáš Sýkora (sykorto7) student 13. března 2015 21:49
Jan Panchártek (panchjan) student 13. března 2015 21:47
Veronika Gorškova (gorskver) student 13. března 2015 21:47
Zdeněk Vítek (vitekzde) student 13. března 2015 21:45
Jan Spolek (spolejan) student 13. března 2015 21:41
Vratislav Bartoníček (bartovra) student 13. března 2015 21:40
Lukáš Vozáb (vozabluk) student 13. března 2015 21:38
Jozef Chvostaľ (chvosjoz) student 13. března 2015 21:37
Radomír Polách (polacrad) zaměstnanec student 13. března 2015 21:35
Matouš Mojžíš (mojzimat) student 13. března 2015 21:35
Tomáš Havrda (havrdto1) student 13. března 2015 21:34
Tomáš Frýda (frydatom) student 13. března 2015 21:33
Jan Mikeš (mikesja7) student 13. března 2015 21:32
Václav Štengl (stengvac) student 13. března 2015 21:31
Ondřej Kubát (kubatond) student 13. března 2015 21:31
Martin Kubiš (kubisma1) student 13. března 2015 21:30
Jakub Olejník (olejnjak) zaměstnanec 13. března 2015 21:30
Martin Melka (melkamar) student 13. března 2015 21:17
Jakub Sekera (sekerjak) student 13. března 2015 21:17
Tomáš Dvořák (dvorat11) student 13. března 2015 21:04
Matyáš Hollmann (hollmmat) student 13. března 2015 21:00
Michal Štádler (stadlmic) student 13. března 2015 20:55
Elena Agapova (agapoele) student 13. března 2015 20:45
Matěj Sochor (sochomat) student 13. března 2015 20:37
Viktorie Novotná (novotvi4) student 13. března 2015 20:31
Vojtěch Udržal (udrzavoj) student 13. března 2015 20:30
Jaroslav Bambas (bambaja2) student 13. března 2015 20:29
Václav Blažej (blazeva1) zaměstnanec student 13. března 2015 20:20
Alan Dragomirecký (dragoala) student 13. března 2015 20:20
Václav Ostrožlík (ostrovac) student 13. března 2015 20:19
Jiří Šebele (sebelji1) student 13. března 2015 20:04
Mikuláš Dítě (ditemiku) student 13. března 2015 20:02
Filip Vondrášek (vondrfi1) student 13. března 2015 19:45
Tomáš Kvasnička (kvasntom) student 13. března 2015 19:35
Olga Najďonovová (najdoolg) student 13. března 2015 19:22
Gary Fibiger (fibiggar) student 13. března 2015 19:16
Daniel Pospíšil (pospida4) student 13. března 2015 19:11
Tomáš Havlík (havlito5) student 13. března 2015 19:01
Gabriel Seidl (seidlgab) student 13. března 2015 18:07